Anders Johansson

Anders Johansson

buy Cialis Soft Italy CEO and owner of REMAB

Purchase cheap Cialis Soft 20 mg Anders har mer än 25 års erfarenhet av att leda och driva teknikutveckling och produktion inom områdena försvarsindustri, fordon, telecom och energi. Han har arbetat som både projektledare och chef och skaffat sig gedigna kunskaper inom ledarskap. De senaste åren har Anders haft projektledningsansvaret för globala industriprojekt innehållande både produktutveckling och anläggningsbyggnation på olika kontinenter.

Kenneth Wikberg

Kenneth Wikberg

Order online Cialis Soft 20 mg CEO at REMAB Engineering AB

Purchase cheap Cialis Soft Kenneth har 30 års erfarenhet, främst från instrumentering inom processindustrin och från mätteknisk verksamhet inom verkstadsindustrin. Han har också varit verksam och haft uppdrag inom flera andra branscher, bl a kärnkraftssidan.

cheap Cialis Soft 20 mg where to Buy online Kenneth är ansvarig för REMAB Engineering AB.

Lembit Albo

Lembit Albo

CEO at REMAB West AB and Marketing & sales Manager at REMAB,

Lembit har mer än 30 års erfarenhet av att leda och driva teknikutveckling av elektronikprodukter inom försvar, rymd och telekom. Han har arbetat som konstruktör, projektledare samt innehaft flera olika chefsbefattningar och därmed skaffat sig gedigna kunskaper inom ledarskap. Den största utmaningen på Ericsson hade Lembit när han framgångsrikt utvecklade verksamheten för kraftkonstruktion, från en liten verksamhet i Mölndal till att bli Ericssons globala kraftkompetenscenter med 150 anställda fördelade på 5 olika designcenters. Framgångsfaktorerna var tekniskt ledarskap, kostnadseffektiva lösningar med hög återanvändning samt bra marknadsföring.

Håkan Claesson

Håkan Claesson

Håkan har mer än 25 års erfarenhet av processindustrin. Han har arbetat som instrumentingenjör i projekt och har gedigna kunskaper
inom processinstrumentering. Har dokumenterade kunskaper i elektriska föreskrifter och elektriska kretsar i explosionsfarligt område.

Magnus Oldenbäck

Magnus Oldenbäck

Instrument Engineer at REMAB

Magnus har en mångårig bakgrund från processindustrin som instrumentingenjör och inom underhåll. Han har dessutom god kännedom om kärnkraftsindustrin med flera större uppdrag. På fordonssidan har han främst erfarenhet från provningsutrustningar. Magnus har en bred kunskapsbank inom engineering, commissioning och genom sin noggrannhet varit drivande att ta fram rutiner för version och revisionshantering i projekt.

Mathias Grönlund

Mathias Grönlund

Automation Engineer at Remab Engineering AB

Mathias är utbildad mekatronikingenjör och har haft uppdrag på process och kärnkraftsanläggningar samt fordonsindustri.
Han har haft uppdrag med konstruktion, montageledning samt kvalitetsuppföljning av anläggningar.

Christian Mattsson

Christian Mattsson

Automation Technician at REMAB Engineering

Christian är instrumenttekniker och har verkat både inom process och kärnkraftsindustrin. Han har stor erfarenhet av kalibrering av instrument och arbetsledande uppgifter vid instrumentmontage. På senare tid har hans uppdrag varit inom utveckling och provning på fordonssidan.

Rikard Book

Rikard Book

Rikard är högskoleingenjör i elektroteknik med inriktning mot automation. Han är en erfaren PLC-programmerare och har under de senaste åren jobbat med utveckling av provningsutrustningar inom fordonsindustrin.

David Holmdahl

David Holmdahl

David är utbildad civilingenjör i elektroteknik. Han har stor erfarenhet av instrumentkonstruktion inom process- och kärnkraftsindustrin. Han har goda kunskaper i olika datorapplikationer och Auto-Cad samt programmering i flera programspråk.

Claes Samuelsson

Claes Samuelsson

EL/elkraftsingenjör. Mångårig erfarenhet av uppdrag inom el-konstruktion och automation. Claes har på senare år haft uppdrag som projektledare. Auktoriserad besiktningsman av elanläggningar.

Magnus Tegerot

Magnus Tegerot

Instrument / Automationsingenjör

Magnus har en mångårig bakgrund från processindustrin, först som montör och senare instrumenttekniker. Efter ca 20 år sadlade han om till instrumentingenjör och konstruktör och gick in i konsultbranschen. Magnus har en bred kunskapsbank inom engineering och commissioning och agerar ofta som delprojektledare.

Nikola Grundell

Nikola Grundell

Automationsingenjör

Välkommen åter till Remab Nikola

Beskrivningstext inkommer