Projektledning
Elektronikutveckling
Automation
Processutveckling

Projektledning

Framgång i en organisation eller en verksamhet grundas ofta på ordning och reda samt att alla inblandade känner till vart man är på väg och varför. Bra planerade och väl genomförda projekt bidrar starkt till detta. Tyvärr möts man allt för ofta av projekt som saknar både målsättning och styrning samt en realistisk tidplan.

På JWR håller vi fast vid grunddefinitionen för ett projekt:

Vad? Att det finns en klar och tydlig målsättning samt resultat för vad projektet skall uppnå.

När? Bestämt när i tiden det skall genomföras och vara avslutat.

Hur? Hur projektet skall genomföras i termer av delmål, personella och ekonomiska resursers utnyttjande mm.

Vi kan använda vår egen projektstyrningsmodell eller vår uppdragsgivares om så önskas. Uppdragets art och omfattning får styra vilken modell som lämpar sig bäst.

Automation och processutveckling

Vi har lång erfarenhet av konstruktioner och projektarbeten inom elteknik, mekatronik och instrumentering och är verksamma i branscher som fordons-, energi- och processindustrin.
Vi kan konstruktion, programmering, optimering, installation och driftsättning av anläggningar. Ritningar över konstruktioner utförs vanligtvis i CAD-miljö.
Vi har även god erfarenhet av kvalitetsarbete vid montage i anläggningar, där vi medverkar som QC, kvalitetskontrollanter.
Alla dessa uppdrag måste genomföras med god kvalitet och noggrannhet. Vi ställer stora krav på oss själva och gör alltid uppföljning på utfört arbete för att säkerställa en nöjd kund.